Будівельно-технологічний інститут Главная страница раздела Просмотр статистики

Logo
Будівельно - технологічний інститут (до 2004р. - будівельно-технологічний факультет ОДАБА) був заснований у 1966р. Ініціаторами та організаторами факультету були проф. О.Е.Лопатто та перший декан факультету - доц. О.П.Трощеновський. При інституті працює акредитована лабораторія випробування будівельних матеріалів, та створено ряд наукових шкіл: "Структуроутворення, міцність і руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій"; "Оптимізація багатокомпонентних модифікованих будівельних матеріалів"; "Активація фізико-хімічних процесів та інтенсивні технології будівельних матеріалів"; "Оптимізація структури і властивостей композитів"; "Ресурсозберігаючі технології будівельних матеріалів на модифікованих компонентах"; "Теплофізичні дослідження будівельних матеріалів і огороджувальних конструкцій"; "Дослідження реакційної здатності біополімерів, отримання нових композиційних матеріалів. Екологічні дослідження в будівництві".

Просмотр