Архітектурно-художній інститут Community home page

Logo
Підготовку архітекторів в Одеському інженерно-будівельному інституті було розпочато в далекому 1930р., у період його заснування. Архітектурний факультет був створений на базі Архітектурного факультету Одеського художнього інституту. Пізніше, у зв'язку з обмеженим набором студентів на архітектурну спеціальність, кафедра архітектури входила до складу факультету промислового і цивільного будівництва. З 1966р. набір студентів архітектурної спеціальності відновився і продовжував збільшуватися. У 1970р. був знову створений архітектурний факультет. У 1964р. було створено студентське проектно-конструкторське бюро (СПКБ). Незабаром ефективність діяльності СПКБ настільки зросла, що у 1969р. спільним наказом Держцивілбуду при Держбуді СРСР і Міністерства вищої освіти УРСР №257/726 була створена Науково-дослідна лабораторія експериментального проектування (НДЛЕП), керівником якої призначений доц. В.П.Уреньов. Наступним етапом удосконалення архітектурної освіти було створення в системі ОДАБА Архітектурного (1996р.), потім Архітектурно-художнього інституту (2004р.).

Browse