Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії Community home page

Logo
Інститут інженерно-екологічних систем був заснований 18 жовтня 2004р. на базі факультету водного господарства і санітарної техніки (з 1998р.). Інститут здійснює підготовку студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр та аспірантів за трьома спеціальностями: "Теплогазопостачання і вентиляція", "Раціональне використання і охорона водних ресурсів" та "Водопостачання і водовідведення".

Browse