Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5602
Title: Економетричне моделювання регіональних ринків праці України
Authors: Окара, Д.В.
Чернишев, В.Г.
Шинкаренко, В.М.
Keywords: ринок праці
економіко-математична модель
рівняння регресії
мультиколінеарність
автокореляція
гетероскедастичність
Issue Date: 2017
Publisher: Збірник наукових праць Національного авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці»
Series/Report no.: Вип. 2(58);с.164-170
Abstract: У статті методами економетричного моделювання досліджується структура регіональних ринків праці України за 2010–2015 роки. Доведено, що істотно впливовими змінними є продуктивність праці, обсяг капітальних інвестицій, кількість економічно активного населення, середньомісячна заробітна плата штатних працівників. Виконана перевірка адекватності моделі та значущості факторних ознак. Вивчено можливості її використання для прогнозування тенденцій розвитку трудових ресурсів країни та визначення унікальних особливостей ринку праці. http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_58_2017_ukr/28.pdf
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5602
Appears in Collections:Анатовані статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економетричне моделювання регіональних ринків праці України.pdfОсновна стаття54,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.