Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7676
Title: Методологічне обгрунтування наукового пізнання професійної підготовки майбутні викладачів ВТНЗ
Authors: Єрмакова, С.С.
Keywords: Пріоритети
ВТНЗ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Ч.1;
Abstract: Пріоритети державної політики в галузі вищої технічної освіти лежать у площинні створення передумов для випереджальної професійної підготовки творчої індивідуальності майбутнього викладача ВТНЗ, забезпечення можливостей для оволодіння професійною кваліфікацією і компетентністю, що дасть змогу майбутньому фахівцеві вибудувати траєкторію свого особистісного-професійного зростання. Так, дослідження стану професійної підготовки викладачів ВТНЗ можливе на кількох рівнях методологічного аналізу: перший здійснюється на засадах загальнофілософського розуміння проблеми пізнання і самопізнання, основним засобом яких є розвиток; другий аргументується вибором й обґрунтуванням методологічних засад дослідження процесу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ, а третій – конкретизується визначенням сукупності методів моніторингового дослідження стану сформованості готовності майбутніх викладачів ВТНЗ до професійної діяльності, що включає розроблення моніторингової технології професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ відповідно до визначених методологічних положень із урахуванням особливостей їхнього професійного становлення.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7676
Appears in Collections:2019р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ... (pdf.io).pdfСтаття43,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.