Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5221
Title: Ретроспективи і перспективи маркетингової діяльності
Authors: Сахацький, М.П.
Кривчиков, В.М.
Сахацький, П.М.
Keywords: ретроспективи
перспективи
маркетингова діяльність
Issue Date: 2017
Series/Report no.: ;с.164-169
Abstract: Вступ. Актуальність дослідження ретроспективи і перспектив маркетингової діяльності низкою чинників, до числа основних з яких слід віднести: по-перше, абсолютне домінування в світових господарських зв’язках ринкових засад, в яких задіяні економіки всіх країн, навіть належних до табору соціалістично-комуністичної орієнтації; по-друге, застосування маркетингу в якості інструменту посилення конкурентоспроможності господарюючими суб’єктами, що виступають сучасними лідерами світової економіки; по-третє, необхідність завчасної підготовки до можливих ринкових небезпек та загроз, що потребує одночасного й системного бачення як минулого, так і майбутнього (бо без минулого немає майбутнього); по-четверте, важливість обрання вірних стратегічних орієнтирів для своєчасного використання ринковими суб’єктами можливостей, що постійно виникають в умовах динамічних змін внутрішнього та зовнішнього середовища; по-п’яте, неухильне зростання людських потреб, задоволення яких ґрунтується на методологічних засадах маркетингу й потребує відповідної науково-прикладної й освітянської підготовки як спеціалістів й менеджерів, так і пересічних учасників цивілізаційного руху.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5221
Appears in Collections:2017р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ретроспективи і перспективи маркетингової діяльності.pdfОсновна стаття7,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.