Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7826
Title: Впровадження інтерактивних стратегій навчання в освітній процес ВТНЗ
Authors: Єрмакова, С.С.
Соколова, А.В.
Keywords: впровадження інтерактивних стратегій
Issue Date: 2019
Abstract: Зміни сучасного життя вимагають змін мети та призначення сучасної теорії та методики професійної освіти. В умовах інноваційного розвитку економіки суспільства вектором системи формування конкурентоспроможних переваг є освітній маркетинг, що зумовлює потребу в компетентних фахівцях. Саме тому, актуальною стає потреба впровадження інноваційних методик навчання. Так, у світовій практиці значного поширення набули інтерактивні технології навчання, які дозволяють створити комфортні умови професійної освіти та сприяють створенню атмосфери співробітництва, розвитку аналітичного мислення, виробленню життєвих цінностей у майбутній фахівців.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7826
Appears in Collections:Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Впровадження інтерактивних стратегій навчання в освітній ....pdfОсновна стаття1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.