Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8447
Title: Металеві конструкції у питаннях та відповідях
Authors: Гілодо, О.Ю.
Keywords: особливості металоконструкцій
основні властивості сталі
навантаження
опори сталі
металеві конструкції
Issue Date: 2019
Publisher: Одеса, Астропринт
Series/Report no.: ;с.120
Abstract: Розглянуто питання проектування металевих будівельних кон­струкцій, властивості і структура сталі, навантаження, розрахункові опори сталі, сортамент, види з’єднань, основи розрахунку і конструю­вання балок, колон, ферм і каркасів промислових будівель. Для спро­щення вивчення основних нормативних документів наведені поси­лання на відповідні формули і таблиці ДБН. Особливу увагу приділено доступності викладення, що дозволяє використовувати посібник сту­дентам різного рівня підготовки. Матеріал згруповано за темами і представлено у вигляді 333 питань і відповідей для підвищення ефек­тивності підготовки до іспитів і заліків. Для студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальніс­тю «Будівництво та цивільна інженерія».
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8447
ISBN: 978-966-553-0
Appears in Collections:Навчальні посібники кафедри металевих, дерев'яних і пластмасових конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
металеві конструкції у питаннях....pdf5,71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.