Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9052
Title: Ideas and methods of multi-centre structure formation of composite materials
Authors: Vyrovoy, V.M.
Korobko, O.O.
Kazmirchuk, N.V.
Urazmanova, N.F.
Keywords: композити
поліструктурність
багатоосередкове структуроутворення
самоорганізація
внутрішні поверхні розділу
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник ОДАБА
Citation: с.63-69
Abstract: Багатоосередкове структуроутворення є об’єктивно існуючим феноменом утворення структур будівельних композитів, незалежно від їх природи та призначення. Під багатоосередковим структуроутворенням слід розуміти процес спонтанного виникнення в матеріалі структуроутворюючих осередків (центрів), навколо яких утворюються локалізовані структури з індивідуальним для кожної структури якісним та кількісним складами. Важливою задачею забезпечення потрібних властивостей виробів і конструкцій слід вважати аналіз механізмів самовільного утворення в безперервному середовищі внутрішніх поверхонь розділу у вигляді пор, капілярів та тріщин. Це дозволить визначити фактори керування солідарною множиною структурно зв’язаних осередкових центрів у поліструктурних матеріалах. Тому метою досліджень було проаналізувати основні механізми багатоосередкового структуроутворення композиційних матеріалів. Уявлення про еволюцію структури має включати в себе дискретні послідовності незворотних «кроків-подій». Кожний наступний етап структурного розвитку починається «від досягнутого» та реалізується за участю та через внутрішні поверхні розділу. Структурне оформлення на рівні в’яжучого відбувається в результаті взаємодії вихідних часток цементу та продуктів нової фази, що веде до утворення різномасштабних дискретних структурних агрегатів – кластерів. Умови організації визначаються кінетикою розвитку локальних власних деформацій, які виникають при взаємодії матричного матеріалу, що твердіє, з поверхнею заповнювачів.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9052
Appears in Collections:Вісник ОДАБА №79

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ideas and methods of multi-centre structure formation of composite materials.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.