Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9085
Title: An anaerobic-aerobic biological treatment of wastewater at the low-productivity plant
Authors: Fesik, L.A.
Sorokina, N.V.
Geraskina, E.А.
Airapetian, T.S.
Keywords: біологічна очистка
прикріплені і вільноплаваючі мікроорганізми
нітрифікація
денітрифікація
йоржова насадка
біореактор
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник ОДАБА
Citation: pp.122-131
Abstract: Розглянуто актуальність проблеми локальної біологічної очистки побутових стічних вод від житла в неканалізованих районах з доведенням якості очищених стічних вод до вимог скидання до водойм рибогосподарського призначення.Дан аналіз стану питання локальної очистки побутових стічних вод. Розглянуто існуючі технологічні схеми та методи локальної каналізації, що застосовуються для очистки побутових стічних вод. Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень комплексу локальної анаеробно-аеробної біологічної очистки побутових стічних вод від житла в неканалізованих районах на установках малої продуктивності (УМП). На підставі аналізу роботи і конструктивного оформлення УМП, які застосовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці локальної очистки побутових стічних вод, показана доцільність застосування проточної багатоступеневої анаеробно-аеробної біологічної очистки побутових стічних вод з використанням спільнот прикріплених і вільноплаваючих мікроорганізмів.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9085
Appears in Collections:Вісник ОДАБА №80

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
An anaerobic-aerobic biological treatment of wastewater at the low-productivity plant.pdf1,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.