Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9086
Title: Аccounting the seismic component of the lateral pressure of an heterogeneous anisotropic soil on massive hydrotechnical structures
Authors: Voytenko, I.V.
Keywords: активний тиск
міцнісна анізотропія
сейсмічність
годографи характеристик міцності
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник ОДАБА
Citation: pp.132-139
Abstract: Анізотропія міцності характерна для шаруватих ґрунтових основ і підтверджена численними випробуваннями. Актуальність і новизна даного дослідження полягає у вивченні впливу сейсмічного фактора на показники активного тиску пухкого ґрунтового середовища, що володіє міцнісною анізотропією. Проведено чисельний експеримент з використанням спеціально розробленої комп'ютерної програми, в алгоритм якої покладено методику визначення бічного тиску неоднорідного анізотропного ґрунту з урахуванням сейсмічного впливу. Запропонована методика спирається на рішення класичної теорії Ш. Кулона, сейсмічна складова враховується на підставі статичної теорії сейсмостійкості споруд. Розглядалася вертикальна ідеально гладка стінка, що контактує з двошаровим незв'язним ґрунтовим середовищем, анізотропія міцнісних властивостей якої представлена годографом кута внутрішнього тертя. Шари паралельні, поверхневе навантаження відсутнє.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9086
Appears in Collections:Вісник ОДАБА №80Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.