Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9383
Title: Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих організацій
Authors: Крамський, С.О.
Ширяєва, Н.Ю.
Захарченко, О.В.
Keywords: бізнес
конкурентоспроможність
проектний менеджмент
управління
Issue Date: 2021
Publisher: Ринкова економіка: сучаснатеорія і практика управління.
Series/Report no.: Том 20 Вип.(2)48;128-144
Abstract: Сьогодні у глобальній Світовій економічній кризі і пандемії Covid/SARS-19, питання розвитку та функціонування бізнес компаній є актуальними як ніколи. Кри¬за Covid-19 окрім Світової пандемії завдала нищівного удару по економіці і бізнес компанії, підприємства постраждали найсерйознішим фінансовим чином. Розвиток в рамках проактивного управління компаніями ґрунтується на слідуванні необхідному рівню їх конкурентоспроможності. Даний підхід адаптовано для бізнес компаній і пов’язує воєдино динаміку зовнішнього і внутрішнього бізнес середовища, рівень конкурентоспроможності, рівень інноваційного розвитку, систему цілей бізнес компанії і систему цілей програм розвитку бізнесу. Проаналізовано концептуальну модель управління контентом програми розвитку бізнесу, яка встановлює відповідність цілей програми основним факторам конкурентоспроможності компаній та визначає цінність проєктів як забезпечення досягнення даних цілей, враховує можливість внеску кожного проєкту в досягнення кількох цілей, а також вплив системних ефектів при формуванні цінності програми і обґрунтуванні необхідної кількості ресурсів для її забезпечення. Методи оцінки цінностей компаній як міри відповідності їх результатів поставленим цілям бізнесу. Метод заснований на операціях і властивостях компаній, що дозволяє врахувати невизначеність умов і результатів реалізації бізнес-організацій, формуючи двопараметричну оцінку цінності проєкту – внесок бізнесу в досягнення кожної цілі і ступінь даного внеску. Такий підхід, на відміну від існуючих, дозволяє більшою мірою врахувати досягнення цілей в наступних процедурах визначення контенту бізнесу. Встановлено, що синергізм в програмах розвитку бізнесу проявляється в економії на витратах і збільшенні підсумкової цінності проектів компаніями. Авторами визначено основні джерела формування ефекту бізнес синергізму, які пов’язані з витратами. Формалізовано формування ефекту синергізму в термінах теорії проектів компаній, що виникає при спільній реалізації проєктів в рамках програми, що дозволяє з більшим ступенем достовірності оцінювати досягнення цілей бізнес компаній і необхідні ресурси в умовах невизначеності.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9383
ISSN: 2413-9998
Appears in Collections:Стаття в журналіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.