Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6183
Title: Щодо позааудиторної роботи студентів.
Authors: Шинкаренко, Л.В.
Окара, Д.В.
Чернишев, В.Г.
Орлов, Є.В.
Keywords: позааудиторна робота
студент
Issue Date: 2017
Abstract: Перед вищою освітою України стоїть завдання підготовки фахівців, які поєднують глибокі теоретичні знання і практичну підготовку. У системі вищої освіти якість підготовки фахівців оцінюється насамперед якістю навчально-виховного процесу. Головне його завдання – підготовка гармонійно розвиненого, конкурентоспроможного спеціаліста, здатного відповідати на виклик часу. Система вищої освіти потребує нових форм і методів викладання учбового матеріалу. Розвиток системи освіти сьогодні визначається необхідністю безперервної, гнучкої, модульної, самостійної, випереджаючої, розподіленої освіти. Важливо сформувати у студентів стійкі мотиви навчальної діяльності, організувати навчальний процес так, щоб було цікаво вчитися. Сучасне суспільство має низку особливостей, до яких насамперед відноситься підвищення значення інтелектуальної праці із застосуванням інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ). Впровадження в дію положень прийнятого у 2014 році Закону України «Про вищу освіту», який базується на принципах Болонської декларації, має наслідком скорочення аудиторних навчальних годин з усіх дисциплін. Стає актуальним перегляд методології та методики навчання дисциплін, зміщування акценту на самостійну роботу студентів.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6183
Appears in Collections:2017р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щодо позааудиторної роботи студентів.pdfОсновна стаття3,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.