Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7571
Title: Щодо удосконалення викладання курсу "Вища математика"
Authors: Чернишев, В.Г.
Кирилова, Л.О.
Корсун, Л.М.
Окара, Д.В.
Keywords: інженери
AutoCAD
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Ч.2;
Abstract: Сучасний динамічний розвиток країн передбачає постійне реформування вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих майбутніх фахівців. Модернізація вищої освіти України в останні роки пов’язана з новим форматом взаємодії освіти і нової економіки («економіки знань», «глобальної економіки»). Якщо дотепер знання та компетентності були важливою, то нині вони стали основною, життєво необхідною умовою забезпечення стійкого розвитку. У структурі сукупного капіталу стрімко зростає частка людського капіталу, яка вже нині складає не менше 70% і має стале зростання [1, с. 25]. Важливою задачею стає підготовка конкурентоспроможних фахівців та створення умов для освіти протягом життя. Однією з небагатьох конкурентних переваг країни є достатньо високий рівень вищої освіти і професійної підготовки (за цим складником GCI 2017 маємо 35-е місце, а за чинником якості математичної та природничої освіти – 27-е місце [2, с. 126].
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7571
Appears in Collections:2019р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ.pdfСтаття375,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.