Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7882
Title: Інтерактивні стратегії професійної підготовки в освітньому процесі ВТНЗ
Authors: Єрмакова, С.С.
Іванова, О.С.
Keywords: професійна підготовка
освітній процес
Issue Date: 2019
Abstract: Пріоритети державної політики в галузі вищої технічної освіти лежать у площинні створення передумов для випереджальної професійної підготовки творчої індивідуальності майбутнього викладача ВТНЗ, забезпечення можливостей для оволодіння професійною кваліфікацією і компетентністю, що дасть змогу майбутньому фахівцеві вибудувати траєкторію свого особистісного-професійного зростання. Так, дослідження стану професійної підготовки викладачів ВТНЗ можливе на кількох рівнях методологічного аналізу: базується на засадах загальнофілософського розуміння проблеми пізнання і самопізнання, аргументується вибором й обґрунтуванням методологічних засад дослідження процесу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ, конкретизується визначенням сукупності методів моніторингового дослідження стану сформованості готовності майбутніх викладачів ВТНЗ до професійної діяльності.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/7882
Appears in Collections:Тези доповідей 75-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Інтерактивні стратегії професійної підготовки....pdfОсновна стаття1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.