Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9100
Title: Limit state of arches of variable stiffness
Authors: Soroka, M.M.
Keywords: граничне навантаження
властивості матеріалу
облік поздовжньої сили
безшарнірних арка
чисельне рішення
програма розрахунку
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник ОДАБА
Citation: pp.97-104
Abstract: Запропоновано алгоритм чисельного рішення задачі знаходження граничного навантаження для плоских стрижневих систем, що мають прямокутний перетин змінної висоти. Матеріал ‒ пружно-пластичний, його фізичні властивості описуються діаграмою Прандтля. Передбачається, що межі міцності матеріалу при стисненні і при розтягуванні різні. Модуль пружності при розтягуванні і стисненні однаковий. Описано граничний стан прямокутного перетину при одночасній дії поздовжньої сили і згинального моменту. З використанням запропонованого алгоритму складена програма розрахунку стрижневих систем за методом граничної рівноваги. Для створення програми чисельного визначення граничного навантаження для стрижневих систем використовувався мова програмування С++. Для написання модуля, що виконує статичний розрахунок стрижневої системи, як найбільш універсальний, використовувався метод скінчених елементів. Його використання дозволяє легко розраховувати стрижневі системи довільної конфігурації з довільними граничними умовами.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9100
Appears in Collections:Вісник ОДАБА №81

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Limit state of arches of variable stiffness.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.