Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6106
Title: Про компетентісний підхід та удосконалення організації навчального процесу вивчення дисципліни «інженерна графіка».
Authors: Бредньова, В.П.
Калінін, О.О.
Калініна, Т.О.
Keywords: організація навчального процесу
інженерна графіка
Issue Date: 2017
Abstract: У сучасних умовах реформування системи вищої освіти набуває суттєве значення розвиток та удосконалення компетентісного підходу до навчання графічним дисциплінам майбутніх фахівців у будівництві. В Одеській державній академії будівництва та архітектури в 2016-2017 навч. р. у першому семестрі на кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки авторами проводились традиційні експериментальні дослідження серед студентів-першокурсників (50 студентів, вибірково) спеціальностей ПЦБ «Будівництво та цивільна інженерія» та «Менеджмент». При вивченні дисципліни «Інженерна графіка» за допомогою опитування (за анонімними відповідями) проводився моніторинг за поточним та підсумковим контролем знань студентів на предмет визначення впливу контактного часу «студент-викладач» (аудиторна робота) або просто самостійна робота студента та здобуття індивідуальних графічних компетенцій - без викладача (таблиця). Дослідження проводились з метою розробки ефективних засобів підвищення якості в навчанні та рекомендацій для удосконалення організації навчального процесу. Із аналізу таблиці можна зробити висновок, що студентам-першокурсникам для досягнення якісного рівня графічних компетенцій, необхідним є самостійна робота в аудиторії під керівництвом викладача.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6106
Appears in Collections:2017р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Про компетентісний підхід та удосконалення ....pdfОсновна стаття1,45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.