Please use this identifier to cite or link to this item: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6321
Title: Про компетентісний підхід до методології викладання графічних дисциплін длястудентів - першокурсників будівельних спеціальностей
Authors: Бредньова, В.П.
Бредньов, А.М.
Keywords: методологія
студенти - першокурсники
графічні дисципліни
Issue Date: 2016
Abstract: Як відомо, у вищому технічному навчальному закладі основи графічної освіти та культури формуються на 1-му курсі в процесі вивчення нарисної геометрії та інженерної графіки. Реформа вищої освіти на сучасному етапі пов’язана за своєю суттю у першу чергу з наступною основною задачею - підготувати компетентного та конкурентоспроможного фахівця на європейському та вітчизняному ринку праці. Нарисна геометрія – перша інженерна дисципліна, з якої починається технічна освіта майбутнього будівельника, а далі «Геометричне креслення», «Проекційне креслення», «Машинобудівне креслення» і «Будівельне креслення», що об’єднується в один курс «Інженерна графіка» - все це викликає певні труднощі в її засвоєнні, які пов’язані з особливим з’єднанням логічного мислення та просторового уявлення.
URI: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/6321
Appears in Collections:2016р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРО КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО МЕТО%D.pdfосновная статья422,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.